Jesus og tolderen Zakæus
Lukas 19.1-10


• Sæt dig godt tilrette… Indled med en kort bøn. Fortæl Gud med få ord, hvad du ønsker, han skal gøre for dig i denne meditation.


• Læs beretningen langsomt et par gange, så du nogenlunde kan huske den.


• Jesus er på vej fra sin hjemegn Galilæa til Jerusalem. Vejen går gennem Jeriko, en tæt sammenbygget by med 6-8.000 indbyggere omgivet af høje bymure og med byporte. Jeriko er opstået på begge sider af landevejen, så Jesus og hans disciple skulle gennem Jeriko. Rygtet om Jesu komme er ilet i forvejen, og store skarer har taget opstilling langs vejen for at se Jesus.

Begynd med at se Jeriko for dig, og se de store skarer langs med vejen.

• Nu kommer Jesus til Jeriko, prøv at se ham for dig, hvordan ser han ud? Se ham gå ind i byen og gennem menneskemængden. Hvordan modtager de Jesus? Hvordan oplever Jesus det?


• Prøv at få øje på Zakæus. Han er lille og fornemt klædt. Han vil gerne frem i forreste række, så han også kan se Jesus. Hvordan reagerer folkemængden på Zakæus?


• Hvor er du selv henne nu, kan du få øje på dig selv et eller andet sted? Eller er der en person, som du gerne vil identificere dig med?


• Zakæus vælger at skynde sig udenom folkemængden hen imod byens udkant, hvor endnu ingen har tage opstilling. Her klatrer han op i et af vejtræerne. Ønsker han at sidde skjult deroppe eller ønsker han at få et godt overblik?


• Prøv at se Jesus og Zakæus for dig, da Jesus når frem til Zakæus og får øje på ham oppe i træet.


• Jesus beslutter sig til at indlogere sig hos Zakæus. Hvad føler Zakæus ved det? Hvad føler andre – hvad føler du selv? Hvor er du selv?


• Zakæus holder fest for Jesus. Prøv at se Jesus og disciplene, Zakæus og hans gæster for dig bænket om festbordet. Hvordan er stemningen? Hvad siger eller gør Jesus?


• Under festen rejser Zakæus sig og erklærer højtideligt: "Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage." Kan du fornemme, hvad der bevæger Zakæus til at gøre det?


• Jesus siger: "I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte."


• Hvad føler Jesus, da han siger dette, hvordan ser han på Zakæus?


• Lad din meditation munde ud i, at du lader din opmærksomhed hvile på Jesus og lytter til, hvad han evt. siger til dig.